2013 / 2014
Vzdelávacia oblasť:
Jazyk a komunikácia I


Úspechy našej študentky:

„Prečo študovať na španielskom bilingválnom gymnáziu?“
alebo „Sekcia španielskeho jazyka Vám ponúka“:
- výučba španielskeho jazyka, konverzácie a odborných predmetov kvalifikovanými lektormi zo Španielska 
- možnosť dosiahnuť úroveň španielskeho jazyka B1 alebo B2
aj pre študentov nebilingválnej sekcie účasť na súťažiach rôzneho zamerania (literárne, divadelné, umelecké, vedecké. atď.)


Členovia divadelného súboru c šk.r. 2013/14

- účasť na výmenných pobytoch - partnerské stredné školy
v Španielsku prijímajú našich študentov do rodín a naopak, naše gymnázium pripraví aktivity pre španielskych študentov, ktorí navštívia Slovensko.
- odmena pre tých najlepších - finančné štipendium pre najlepších študentov bilingválnej sekcie možnosť študovať na španielskych univerzitách - pre študentov bilingválnej sekcie, dokonca
s možnosťou získania štipendia
- olympiády - každoročne usporadúvame Olympiádu v španielskom jazyku pre bilingválnu aj nebilingválnu sekciu, najlepší postupujú do krajského a celoštátneho kola
- študovňa španielskeho jazyka a jej aktivity - študovňa je otvorená
pre všetkých, ktorí majú chuť čítať a zdokonaľovať sa v španielskom jazyku. Možno v nej nájsť množstvo diel významných španielskych autorov, ale aj novinky zo súčasnosti, slovníky, DVD filmy, atď.

A čo ešte ponúkame? No predsa množstvo súťaží, výletov, exkurzií.... Uvedieme aspoň niektoré:
- Žiaci prvých ročníkov bilingválnej sekcie tento rok absolvujú návštevu Bratislavského hradu v spojení s vyučovaním konverzácie
v španielskom jazyku, a taktiež navštívia Aulu Cervantes v Bratislave.
- Niektorí naši starší žiaci absolvujú exkurziu v Mendelevovom múzeu v Brne či v ZOO vo Viedni.
- Pueblos abandonados: Počas letných prázdnin študenti našej školy majú možnosť zúčastniť sa na projekte s názvom „Pueblos abandonados“, v rámci ktorého sa aktívne podieľajú na revitalizácii vnútrozemského vidieka Španielska - konkrétne dedín Umbralejo
a Granadilla: „O projekte Obnovy opustených dedín a ich ďalšieho využitia na vzdelávacie účely sme sa dozvedeli od našich profesorov. Povedali nám, že je to obrovská príležitosť na to, aby sme spoznali množstvo nových ľudí, naučili sa mnoho zaujímavých vecí a, hlavne, príležitosť na zlepšenie našej španielčiny. Takže po rozhovore
s rodičmi som sa rozhodla podať si prihlášku. Nakoniec som bola vybratá a tak som sa vydala v ústrety dobrodružstvu s názvom Granadilla, ktoré sa začalo 9.8. a skončilo 21.8.2010. A naozaj, profesori hovorili úplnú pravdu. Dokonca ešte viac. Všetko bolo
nad moje očakávania. Nič ma nesklamalo a ja som bola nadšená programom, denným režimom, aktivitami, jedlom :D.. Všetkým.. Navyše som spoznala pár skvelých ľudí, ktorí mi vážne budú chýbať. No a čo sa mi asi najviac páčilo... Neviem, páčilo sa mi všetko,
ale ak by som mala vybrať jednu vec, asi by to bola noc strávená
na karimatkách a v spacákoch na brehu blízkej nádrže (Gabriel y Galán) pozorujúc jasnú nočnú oblohu sem-tam zdobenú nejakou tou padajúcou hviezdou. ;-)“. bývalá študentka Petra Michálková, Instituto
de Federico García Lorca
- Výmenný pobyt so španielskymi školami: je asi tým najzaujímavejším, čo naša škola ponúka - my cestujeme
do Španielska, bývame v rodinách, spoznáme španielsku školu, zúčastňujeme sa na vyučovaní, bývame v španielskych rodinách
a potom španielski študenti prichádzajú k nám.