2013 / 2014
Vzdelávacia oblasť:
Matematika a práca s informáciami


Projekt Descartes EDA

¿Qué es el proyecto Descartes?
Rozhovor o projekte Descartes s pani prof. Soniou Armas

Estereometria
Bratislava

Informácie k jednotlivým súťažiam:
Samoštúdium matematiky
Fotografické súťaže
Matematická fotografia (súťaž sa volá  PAULO ABRANTES a je organizovaná bilingválnym gymnáziom v Lisabone Giner de los Rios)
Matematická olympiáda
Matematická olympiáda v španielskom jazyku

MAKS
Pytagoriáda
iBobor
Klokan
Rut a cientifica (Vedecká cesta)
Korešpondenčný seminár z programovania
Pikopretek
Pikoprojekt
Matboj

Naše úspechy:

Výsledky V. ročníka súťaže Fotomontáž - národné kolo
2. miesto: “El paso del tiempo”, autorka: Diana Mrázová, III.AS, Gymnázium Federica Garcíu Lorcu, Bratislava. Víťazka sa zúčastnila slávnostného odovzdávania cien v Aule Cervantes, kde prebrala cenu priamo z rúk šp. veľvyslanca na Slovensku, p. Félixa Valdésa.