Žiacka školská rada


Čo je cieľom ŽŠR?
- podporovať komunikáciu a spoluprácu žiakov a vedenia školy
- umožniť, aby žiaci predkladali svoje návrhy
- organizovať študentské akcie a súťaže
- organizovať finančné zbierky pre dobročinné účely
- realizovať verejnoprospešné projekty
- zlepšiť komunikáciu medzi triedami a ročníkmi navzájom

Študenti,zástupcovia ŽŠR, majú možnosť demokraticky ovplyvňovať dianie v škole, podielať sa na ňom, vyslovovať svoje nároky a požiadavky.

ŽŠR je prepojením študentov s vedením školy.