Vzdelávacia oblasť:
Matematika a práca s informáciamiV školskom roku 2014/2015 ponúkame žiakom našej školy nasledujúce akcie a exkurzie:

 • Účasť na podujatiach pri príležitosti Noci výskumníkov
  pre žiakov prímy
 • Návšteva matematického ústavu SAV - pre záujemcov
  o zaujímavosti z vedeckého sveta matematiky z radov žiakov predmaturitných ročníkov,  v rámci DOD tejto inštitúcie
 • Návšteva Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave – pre žiakov predmaturitných ročníkov, ktorý by mali záujem o štúdium na tejto fakulte, 
  v rámci DOD tejto inštitúcie
 • Návšteva Fakulty informatiky STU pre žiakov maturitného seminára z informatiky a ostatných záujemcov o štúdium
  na tejto fakulte,  v rámci DOD tejto inštitúcie
 • Návštevu prednášok a sprievodných akcií týždňa vedy
  a techniky na FMFI UK pre všetkých záujemcov
 • V rámci akcie „Girl´s day“ návštevu v IT firmách zapojených
  do tohto projektu.
V školskom roku 2014/2015 ponúkame žiakom našej školy nasledujúce súťaže:
Pre nižšie ročníky gymnázia z matematiky:
Pre vyššie ročníky gymnázia z matematiky:
Pre žiakov bilingválnej sekcie z matematiky:
 • Matematická olympiáda v španielskom jazyku
 • Medzinárodná súťaž: „Matematická fotografia“ (súťaž sa volá  PAULO ABRANTES a je organizovaná bilingválnym gymnáziom v Lisabone Giner de los Rios) 
 • Medzinárodná súťaž: Fotomontáž na zadanú tému 
Pre všetkých žiakov z informatiky:

Hodnotenie žiakov
.pdf

Projekt Descartes EDA

¿Qué es el proyecto Descartes?
Rozhovor o projekte Descartes s pani prof. Soniou Armas

Estereometria
Bratislava

Naše úspechy:

* Matematická olympiáda v španielskom jazyku

* Výsledky V. ročníka súťaže Fotomontáž - národné kolo
2. miesto: “El paso del tiempo”, autorka: Diana Mrázová, III.AS, Gymnázium Federica Garcíu Lorcu, Bratislava. Víťazka sa zúčastnila slávnostného odovzdávania cien v Aule Cervantes, kde prebrala cenu priamo z rúk šp. veľvyslanca na Slovensku, p. Félixa Valdésa.