Vzdelávacia oblasť:
Zdravie a pohyb


V školskom roku 2014/2015 ponúkame žiakom nasledujúce akcie:
- LVVZ - lyžiarsky kurz
- reprezentácia školy v ĽA, futbal, futsal, stolný tenis, orientačný beh, basketbal, volejbal, bedminton
- volejbalový krúžok
- bodybuilding a fitness tréning
- Účelové cvičenie
- Cvičenie v prírode - Turistický kurz

Účelové cvičenie

V mesiaci október, máj a jún, sa žiaci P, S, X, 1.roč. a 2. roč. zúčastňujú účelového cvičenia.
Cieľom ÚC, je naučiť a precvičiť žiakov riešenie mimoriadnych situácií, prvú predlekársku pomoc, pohyb a pobyt v prírode
a topografiu.
Tieto aktivity vykonávame v Malých Karpatoch-Koliba-Cvičná lúka
a Partizánska lúka.

Cvičenia v prírode
Žiaci P a S sa zúčastňujú cvičenia v prírode na Kolibe.
Cieľom CP je zlepšiť úroveň pohybových zručností a schopností žiakov.
Obsahom CP je: 
-    Presun v členitom teréne
-    Dopravná výchova
-    Pohybové hry v prírode

Kurz na ochranu života a zdravia
Kurzu na ochranu života a zdravia, sa zúčastňujú žiaci tried M a 3. ročníkov.
Kurz je vyvrcholením  ÚC a CP, kde si žiaci preveria predchádzajúce vedomosti z oblasti PP, CO, topografie a riešenia mimoriadnych situácií.
Kurz končí záverečným branným pretekom v Malých Karpatoch
na Kolibe.

Turistický kurz
Turistického kurzu sa zúčastňujú žiaci 2. roč. a X.
Cieľom kurzu je naučiť, zdokonaliť si vedomosti a zručnosti žiakov, ktoré im umožnia aktívne a bezpečne sa pohybovať v prírode.
Kurz prebieha v Malých Karpatoch.

Kurz pohybových aktivít zameraný na zimné športy
Žiaci prvých ročníkov, sa zúčastňujú lyžiarskeho kurzu.
Veľmi sa nám osvedčilo zimné lyžiarske stredisko  SKI Krahule
pri Kremnici.
Toto stredisko má veľmi dobré podmienky pre všetky výkonnostné triedy lyžiarov.
Na kurz sa nám hlásia aj žiaci, ktorí nemali možnosť sa tejto aktivite venovať. A preto lyžiarsky kurz im dáva túto možnosť.  Doteraz sa nám to vždy splnilo. Na kurz sa nám priemerne hlási okolo 13 nelyžiarov  a po ukončení kurzu odchádzame  všetci ,, lyžiari.,,
Kurz vedú naši skúsení učitelia TV a o zdravie našich žiakov sa stará odborný lekár.
Cieľom LVVK  je,  aby všetci  žiaci sa naučili základy lyžovania, lyžiari zdokonalili sa  a naučili sa, ako sa správať v horách
aj pri mimoriadnych situáciách.


Športové krúžky
Tento šk.rok sú v ponuke dva športové krúžky,  pod vedením vyučujúcich TV:
Volejbalový krúžok         -         Mgr. A. Mosná
Bodybuilding a fitnes      -         Mgr. M. Geško

Športové súťaže
Naši žiaci sa aktívne zapájajú do športových súťaží a vzorne reprezentujú našu školu. Svedčia o tom aj umiestnenia na prvých priečkach na MS v ĽA.

Aktívne sa zúčastňujeme športových súťaží:
Vybíjaná – dievčatá
Florbal –chlapci/dievčatá
Stolný tenis – chlapci/dievčatá
Volejbal – chlapci/dievčatá
Futsal – chlapci
Futbal – chlapci/dievčatá
Bedminton – chlapci
Ľahká atletika – chlapci/ dievčatá
Orientačný beh – dievčatá
Zo školských lavíc do atletickej haly Elán