Vzdelávacia oblasť:
Jazyk a komunikácia II


Predmetová komisia Jazyk a komunikácia II v školskom roku 2015/16 ponúka nasledujúce aktivity pre študentov nášho gymnázia:
1.
Európsky deň jazykov (26.9)- školské a mimoškolské činnosti spojené s rôznymi jazykmi organizovaný v dňoch 25. a 28.9.2015.
2. Návšteva divadelného predstavenia Canterville Ghost a American Dream pre vybrané ročníky – december 2015
3. Súťaž mladých prekladateľov – október/november 2015
4. Olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku – školské kolo
v novembri 2015 a okresné kolo január 2016
5. Súťaž Nadácie otvorenej spoločnosti v písaní esejí v anglickom jazyku – december 2015
6. Súťaž Európa v škole – október 2015-máj 2016
7. Prednes poézie a prózy v anglickom jazyku – október-december 2015
8. Písanie originálnej poézie a prózy v anglickom jazyku – január-marec 2016
9. Súťaž v rétorike v anglickom jazyku – marec-apríl 2016
10. Divadelný festival v anglickom jazyku – apríl 2016
11. Súťaž Supertrieda – máj 2016
12. Samoštudovňa anglického jazyka s možnosťou individuálnej konzultácie a zapožičania titulov pre rôzne úrovne jazykových znalostí. (informácie o otváracích hodinách, výpožičný poriadok
a návratku na stiahnutie nájdete tu
.pdf)

NAŠE PRIORITY:

Projekty
Olympiády
Divadlo a divadelný festival
Tvorba poézie a prózy
Prednes poézie a prózy
Anglické eseje
Mladí prekladatelia
Rétorika a improvizácia
Americký týždeň
Exkurzie a pobyty

Retrospektíva našich aktivít .pdf