Vzdelávacia oblasť:
Človek a príroda
Človek a svet práce

   
Ponúkané exkurzie
 • Deň otvorených dverí na vybraných fakultách­ podľa záujmu žiakov (pre starších žiakov)
 • Objavme alchýmiu pod zemou­ 3 dňová exkurzia zameraná
  na biológiu, geografiu a chémiu Slovenska­ Banská Štiavnica, Kremnica prípadne Vielička
 • Návšteva Mendelovho múzea a planetária v Brne
 • Návšteva botanickej a zoologickej záhrady v Bratislave
 • Exkurzia do veternej elektrárne v Rakúsku, spojená s návštevou továrne na výrobu čokolády ( oboznámenie sa s technologickým postupom výroby čokolády)
 • Návšteva Slovenského národného múzea
 • Návšteva a interaktívne „hry“ v centre Atlantis
 • Exkurzia do Volkswagenu
 • Exkurzia do jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach spojená s  návštevou Hvezdárne
 • RUTA SCIENTIFICA­ prírodovedná a technická exkurzia
  do Španielska

Vedecká cukráreň

Zber batérií a akumulátorov
Zber papiera - Projekt "PENIAZE ŠKOLÁM" .pdf
Zber vrchnáčikov z PET fliaš

Od marca prebieha na našej škole zber vrchnáčikov z PET fliaš, ale aj vrchnákov z mlieka, smotany, jogurtového mlieka, oleja, octu...
Ukladajú sa do škatuliek pri bufete, vrátnici a suplovačke, prípadne u p.p. Koutnej (vo väčšom množstve).
Akcia trvá do odvolania. Podporíme tým chlapčeka, Tobiasa, ktorému následne za vrchnáčiky firma preplatí liečebný pobyt (www).
Ďakujeme všetkým za pomoc :)
   
Ako sme sadili stromčeky na školskom dvore
Deň narcisov


Projekt SMAPUDE_LIFE

Táto škola je zapojená do projektu
SMAPUDE_LIFE – LIFE12 INF/SK/000165

Projekt realizuje

s príspevkom finančného nástroja Európskej únie LIFE

Ekostopa

Gymnázium FG Lorcu získalo pre šk. rok 2013/2014 certifikát Ekologická stopa.

„Ekostopa je metóda merajúca vplyv ľudských aktivít na planétu Zem. Predstavuje celkové množstvo územia potrebného na zabezpečenie všetkého, čo spotrebúvame (energia, voda, potraviny, oblečenie, materiály) a na zneškodnenie odpadu, ktorý pritom vytvárame. Čím väčšia stopa, tým väčší vplyv na prírodu.“ (www.ekostopa.sk)

Na jej výpočte pracovala trieda Sekunda A.

Naša ekostopa 2013/2014