Vzdelávacia oblasť:
Človek a príroda
Človek a svet práce

   
Ponúkané exkurzie
 • Deň otvorených dverí na vybraných fakultách­ podľa záujmu žiakov (pre starších žiakov)
 • Objavme alchýmiu pod zemou­ 3 dňová exkurzia zameraná
  na biológiu, geografiu a chémiu Slovenska­ Banská Štiavnica, Kremnica prípadne Vielička
 • Návšteva Mendelovho múzea a planetária v Brne
 • Návšteva botanickej a zoologickej záhrady v Bratislave
 • Exkurzia do veternej elektrárne v Rakúsku, spojená s návštevou továrne na výrobu čokolády ( oboznámenie sa s technologickým postupom výroby čokolády)
 • Návšteva Slovenského národného múzea
 • Návšteva a interaktívne „hry“ v centre Atlantis
 • Exkurzia do Volkswagenu
 • Exkurzia do jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach spojená s  návštevou Hvezdárne
 • RUTA SCIENTIFICA­ prírodovedná a technická exkurzia
  do Španielska

Vedecká cukráreň

Zber batérií a akumulátorov
Zber papiera - Projekt "PENIAZE ŠKOLÁM" .pdf
Zber vrchnáčikov z PET fliaš

Od marca prebieha na našej škole zber vrchnáčikov z PET fliaš, ale aj vrchnákov z mlieka, smotany, jogurtového mlieka, oleja, octu...
Ukladajú sa do škatuliek pri bufete, vrátnici a suplovačke, prípadne u p.p. Koutnej (vo väčšom množstve).
Akcia trvá do odvolania. Podporíme tým chlapčeka, Tobiasa, ktorému následne za vrchnáčiky firma preplatí liečebný pobyt (www).
Ďakujeme všetkým za pomoc :)
   
Ako sme sadili stromčeky na školskom dvore
Deň narcisov