Vzdelávacia oblasť:
Zdravie a pohyb


Účelové cvičenie
V mesiaci september a október, máj a jún, sa žiaci prímy až sexty, 1. a 2. ročníkov zúčastňujú účelového cvičenia.
Cieľom ÚC, je naučiť a precvičiť žiakov riešenie mimoriadnych situácií, prvú predlekársku pomoc, pohyb a pobyt v prírode
a topografiu.
Tieto aktivity vykonávame v Malých Karpatoch-Koliba-Cvičná lúka
a Partizánska lúka.

Cvičenia v prírode
Žiaci prímy a sekundy sa zúčastňujú cvičenia v prírode na Kolibe.
Cieľom CP je zlepšiť úroveň pohybových zručností a schopností žiakov.
Obsahom CP je: 
-    Presun v členitom teréne
-    Dopravná výchova
-    Pohybové hry v prírode

Kurz na ochranu života a zdravia
Kurzu na ochranu života a zdravia, sa zúčastňujú žiaci septimy a 3. ročníkov.
Kurz je vyvrcholením  ÚC a CP, kde si žiaci preveria predchádzajúce vedomosti z oblasti PP, CO, topografie a riešenia mimoriadnych situácií.
Kurz končí záverečným branným pretekom v Malých Karpatoch
na Kolibe.

Turistický kurz
Turistického kurzu sa zúčastňujú žiaci 2. ročníkov a sexty.
Cieľom kurzu je naučiť, zdokonaliť si vedomosti a zručnosti žiakov, ktoré im umožnia aktívne a bezpečne sa pohybovať v prírode.
Kurz prebieha v Malých Karpatoch.

Kurz pohybových aktivít zameraný na zimné športy
Kurz vedú naši skúsení učitelia TV a o zdravie našich žiakov sa stará odborný lekár.
Cieľom LVVK  je,  aby všetci  žiaci sa naučili základy lyžovania, lyžiari zdokonalili sa  a naučili sa, ako sa správať v horách
aj pri mimoriadnych situáciách.


Športové súťaže
Naši žiaci sa aktívne zapájajú do športových súťaží a vzorne reprezentujú našu školu. Svedčia o tom aj umiestnenia na prvých priečkach na MS v ĽA.

Aktívne sa zúčastňujeme športových súťaží:
Vybíjaná – dievčatá
Florbal –chlapci/dievčatá
Stolný tenis – chlapci/dievčatá
Volejbal – chlapci/dievčatá
Futsal – chlapci
Futbal – chlapci/dievčatá
Bedminton – chlapci
Ľahká atletika – chlapci/ dievčatá
Orientačný beh – dievčatá
Zo školských lavíc do atletickej haly Elán