Koza za koláčik - 05.02.2014


Na tohtoročnej Koze za koláčik sa vyzbierala rekordná suma 190 Eur.

Z tejto sumy budú zakúpené 3 kozy po 35 Eur a zvyšná suma bude rovným dielom rozdelená na nákup kníh do knižnice a na podporu House of smile.

Ď A K U J E M E  všetkým, ktorí k tejto úspešnej aktivite prispeli, či už napečením koláčikov alebo ich zakúpením!!!