Práce našich študentov


2016
májové teplé počasie...


Na výtvarnej výchove...

Sekunda A, voskovky a tuš - 01/2016
.pdf