Práce našich študentov


2017
------------------------------------------------------

Manequin Challenge GFGL

------------------------------------------------------

So študentmi všetkých ročníkov, od prímy až po maturantov, sa radi
a často venujeme kopírovaniu diel velikánov umenia 20. storočia, akými sú Henri Matisse, Joan Miró, Victor Vasarely, Wassily Kandinsky, Pablo Picasso a mnohí ďalší. Učíme sa tak o ich tvorbe prostredníctvom maliarskej praxe a zároveň si chodby našej školy robíme veselšími a pestrejšími.