Telefónne čísla

Riaditeľka: 02/ 4552 0572

Kancelária: 02/ 4525 7931

Ústredňa: 02/ 4524 2585

Školská jedáleň: 02/ 4524 4114        0911 956 174

Školská psychologička:
PhDr. Dagmar Kubíčková

Konzultačné hodiny:
Pondelok: 7:00 – 15:00
Streda: 8:00 – 16:00

Výchovná poradkyňa:
RNDr. Zuzana Čuchorová

Konzultačné hodiny:
Utorok: 10:30 – 12:30
Ostatné dni: podľa osobného dohovoru v kabinete geografie

Voľné pracovné miesta
v našej škole