Školská psychologička:
PhDr. Dagmar Kubíčková

Konzultačné hodiny:
Pondelok: 7:00 – 15:00
Streda: 8:00 – 16:00

Výchovná poradkyňa:
Mgr. Zuzana Čuchorová

Konzultačné hodiny:
Utorok: 10:30 – 12:30
Ostatné dni: podľa osobného dohovoru v kabinete geografie