Krúžky v šk. roku 2018/2019
*Krúžky pracujú od októbra 2018 v uvedených časoch
a miestnostiach


Názov krúžku Vedúci krúžku Termín Učebňa
1. Turisticko-pohybový krúžok Mgr. Eva Fitková 1.    14.10.2018
2.    11.11.2018
3.    9.12.2018
4.    20.1.2019
5.    24.2.2019
6.    24.3.2019
7.    21.4.2019
8.    20.5.2019
9.    16.6.2019
príroda
2. Maturita z nemčiny B1 Mgr. Lívia Balaďová streda  7:40 – 9:40 španielska študovňa
3. Nemčina - jazyk a kultúra Mgr. Lívia Balaďová dátum a čas zverejňovaný na nástenke exteriér - príroda
4. Kultúrno - umelecký PaedDr. Timea Kubiňová dátum a čas zverejňovaný na nástenke exteriér - príroda
5. Monitor je hračka (MAT) Mgr. Jana Soukupová štvrtok  14:00-16:00 č. 25
6. Svet cez objektív Mgr. Martina Varechová streda 14.00 - 16.00 v učebni biológie (č. 77), ale väčšinou bude prebiehať mimo školy cez víkend
7. Volejbalový Mgr. Pavol Melkus streda  14:00 - 15:30 malá telocvičňa
8. Florbalový Mgr. Pavol Melkus utorok  14:45 - 16:15 veľká telocvičňa
9. Počítam, preto viem... Ing. Mgr. Helena Prelecová pondelok  14:45 – 15:45
streda    13:45 – 14:45
č. 25
10. Matematika pod mikroskopom maturantov Ing. Mgr. Helena Prelecová pondelok 13: 45 – 14:45
ňštvrtok   13: 45 – 14:45
č. 33
11. Výtvarný Mgr. Katarína Platznerová, PhD utorok 13,30 – 15,30   č. 41
12. Hist(e)orický Mgr. Zuzana Klimeková utorok a piatok 13:30 - 14:30 č. 78
13. Príprava na maturitu zo španielčiny pre úroveň B1 a B2 Mgr. Dana Ondrišová štvrtok  13:30-15:30 španielska študovňa
14. Španielske divadlo Lda. Santiago García Marta pondelok 13:55-15:30 č. 1
15. Informatický Mgr. Pavol Ramšák piatok 14,00-16,00 č. 31
16. Mladý reportér Mgr. Simona Richterová
Mgr. Veronika Runová
nepravidelné stretnutia podľa uzávierky čísla č. 107
17. Prvá pomoc v matematike pre vyššie ročníky Mgr. Jana Soukupová streda 14:00-16:00 č. 28
18. Páli Vám to? PaedDr. Monika Pistovčáková pondelok, utorok, štvrtok  14:00 – 15:00
(podľa potreby piatok 14:00 – 15:00)
učebňa FYZ
19. Prvá pomoc z matematiky pre prímy až tercie Ing.Iveta Darázsová Pondelok a streda  14.00 – 15.00 č. 92
20. Pripravujeme sa na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry Mgr. Tatiana Heinzová štvrtok 13:30 - 15:30 č. 4
21. Chémia po španielsky Ing. Cuenca Palazón Nicolás streda 14:00-15:30 učebňa FYZ
22. Angličtina v praxi Mgr. Ing. Sonia Krajčík Danišová piatok 13,00 - 15,00
štvrtok 13,30-15,30
č. 94 (príp. č. 86)
23. Naučme sa konjunktív v španielčine s úsmevom Mgr. Margaréta Antonič Križanová štvrtok  13:30 - 15:30
č. 89
24. Fyzika pre maturantov RNDr. Emília Čechvalová streda 13,30-14,30 a
piatok 14,00-15,00
učebňa FYZ
(príp. č.1)
25. Chémia pre maturantov Mgr. Mária Vodnáková pondelok 13,30-15,30     učebňa CHE
26. Objavujeme svet Mgr. Mária Vodnáková podľa dohody - víkendy exteriér - príroda
27. Monitor zo SJL Mgr. Tatiana Heinzová pondelok 13,30-15,30 č. 41. Turisticko-pohybový krúžok

Náplň krúžku:
Budeme chodiť na prechádzky, nenáročné túry, ale aj na náročnejšie výstupy počas celého roka, budeme sa stretávať 1x mesačne, väčšinou v nedeľu. Trasu a cieľ si určíme vždy spoločne a podľa poveternostných podmienok. Výlety budeme uskutočňovať do blízkeho okolia aby sme lepšie spoznali naše mesto a jeho okolie a aby sme boli na čerstvom vzduchu.

 

2. Maturita z nemčiny B1

Náplň krúžku:
-    príprava tematických okruhov
-    práca s obrazovým materiálom
-    situačné úlohy
-    nácvik ústneho prejavu

3. Nemčina - jazyk a kultúra

Náplň krúžku:
•    Viedeň    vianočné trhy    (december)
    múzeá
•    Graz    jednodňový výlet do hlavného mesta Štajerska, ktorého historické centrum je zapísané v zozname UNESCO    (apríl-jún)
•    Wolfstahl – Hainburgan der Donau    peši z Wolfstahlu do Hainburgu k výhliadke na Braunsbergu alebo/a k zrúcanine hradu
•    Činohra a opera    divadelné predstavenia nemeckých, rakúskych a švajčiarskych autorov v bratislavských divadlách
•    Bratislava Mozart Festival 2018Requiem    (v Katedrále sv.Martina) 26.10.2018   o 19:00
            Mozart v Paríži  (koncert pre flautu a harfu)    11.11.18 o 19:00

4. Kultúrno - umelecký

Náplň krúžku:
Cieľom krúžku je navštevovať divadlá, kiná, koncerty, výstavy, múzeá, pamiatky a kultúrne podujatia. Stretávať sa budeme dvakrát do mesiaca v popoludňajších hodinách alebo cez víkendy, väčšinou podľa ponuky kultúrnych podujatí.


5. Monitor je hračka (MAT)

Náplň krúžku:
 Hlavnou náplňou krúžku je opakovanie, prehlbovanie a precvičovanie učiva z matematiky, riešenie úloh Monitor9. Cieľom je ukázať žiakom, že matematika nemusí byť vždy len nezáživná, nudná a ťažká. Prostredníctvom hier, hlavolamov a rôznych cvičení uvidieť matematiku aj z tej druhej strany, riešiť rozmanité matematické úlohy spôsobujúce ťažkosti. Práca v krúžku nie je zameraná iba na typické školské úlohy, ktoré overujú len rozsah zapamätaných vedomosti. Krúžok sa venuje riešeniu zaujímavých matematických problémov a úloh z praxe , zameriava sa aj na vyššie poznávacie schopnosti žiakov a vo väčšej miere na čítanie s porozumením a matematické myslenie.
Matematický krúžok je určený nielen pre všetkých žiakov, ktorí majú problémy s matematikou ale i pre všetkých záujemcov matematiky, ktorí sa chcú zdokonaliť v riešení úloh z tematických celkov prebratých na vyučovaní, vyriešiť matematické hlavolamy, rozvíjať logické myslenie a dozvedieť sa viac o matematike a jej histórii.


6. Svet cez objektív

Náplň krúžku:
OKTÓBER:
1.    Základné organizačné pokyny, definovanie obsahu a rozsahu krúžku
2.    Novinky vo svete fotografie a fotoaparátov
3.    Najlepšie pózy pri fotografovaní
4.    Fotenie v daždi
NOVEMBER:
5.    Rozbor vlastných prác
6.    Jesenné fotenie
7.    Svetlo, expozícia, ostrosť, blesk, vyváženie bielej
8.    Základy práce s fotoaparátmi
DECEMBER:
9.    Súčasné trendy vo fotografovaní, selfie
10.    Rozbor vlastných prác
11.    Ukladanie snímok, veľkosť snímok, analóg, digitál
12.    Portréty
JANUÁR:
13.    Rozbor vlastných prác
14.    Reprodukcia a úprava snímkov
15.    Výpovedná hodnota fotografie – diskusia
16.    Koláž
FEBRUÁR:
17.    Príprava na prácu v teréne, práca so statívom
18.    Scenéria
19.    Rozbor vlastných prác
20.    Budovy
MAREC:
21.    Monochromatické fotky a výtvarné umenie
22.    Organizmy – rastliny
23.    Rozbor vlastných prác
APRÍL:
24.    Organizmy - živočíchy
25.    Rozbor vlastných prác
26.    Fotografia a umenie (realizácia záverečnej práce)
27.    Momentky
MÁJ:
28.    Rozbor vlastných prác
29.    Organizácia a realizácia výstavy záverečných prác
30.    Hodnotenie a sebahodnotenie, možnosti ďalšej práce
Poznámka: V prípade dobrého počasia bude krúžok prebiehať na rôznych miestach v prírode, v meste Bratislava a mimo Bratislavy. Žiaci budú vždy vopred informovaní a bude vyžiadaný informovaný súhlas rodičov.


7. Volejbalový

Náplň KRÚŽKU:
Úvod - základné pravidlá, rôzne formy volejbalových zápasov.
Nácvik herných činností jednotlivca (HČJ):
Strehový postoj, pohyb hráča vpred, vzad, do strán.
Odbitie zhora: volejbalový košík – vyhoď a chyť
                           vyhoď a chyť po údere o zem          
                 vyhoď, odbi hlavou a chyť do košíka
                 chyť do košíka od spoluhráča o zem, priamo od spoluhráča                             odbitie nad seba – úchop do košíka, nepretržité odbíjanie nad seba            nadhod od spoluhráča – odbitie nad seba – úchop do košíka
                 odbitie po vlastnom nadhodení na spoluhráča
                 odbitie po nahodení spoluhráčom, vo dvojici, cez sieť
                           odbitie pod uhlom v trojici – o zem, priamo ( správne natočenie).
Odbitie zdola: základný pohyb – udržať loptu v rovnovážnej polohe na napnutých pažiach
                          vyhodenie a stlmenie bágrom, zovretie predlaktím
                imitácia bágra proti odporu spoluhráča, práca nôh
                odbitie po nahodení spoluhráčom, po odraze o zem
                odbitie nad seba – strehový postoj
                odbitie vo dvojici – s dopadom o zem, priamo, cez sieť
                odbíjanie pod uhlom v trojici
                odbíjanie mimo tela – bočné postavenie (2x prsty, 1x báger)
Podanie zdola: nácvik pohybu bez lopty
                 odbitie zdola nad seba
                 odbitie vo dvojici, odbitie cez sieť
                 odbitie do jednotlivých zón
Podanie zhora: nácvik pohybu bez lopty
                  úder do lopty zhora o zem
                  podanie zhora vo dvojici, cez sieť
Útočný úder: nácvik pohybu bez lopty
               v stoji do dlane, o zem       
               nácvik o stenu
               1:1 o zem
               nácvik rozbehu a odrazu (dvojkrok) viac krát za sebou
               rozbeh z útočnej čiary, smeč z ruky
               smeč po nahrávke nahrávačom
               smeč po vlastnej prihrávke na nahrávača
Upevňovanie a zdokonaľovanie HČJ podľa úrovne zvládnutia pohybových schopností. Po zvládnutí HČJ overovanie v hre 2:2, 3:3, 6:6.
V rámci všeobecnej prípravy – rozvoj koordinačných, silových a vytrvalostných schopností.

8. Florbalový

Náplň krúžku:
Úvodná hodina: Oboznámenie so základnými pravidlami hry.
Nácvik herných činností jednotlivca:
    základný postoj a držanie hokejky
    miešanie loptičky na mieste a v pohybe
    prihrávka forhendom na spoluhráča
    prihrávka bekendom na spoluhráča
    spracovanie prihrávky stiahnutím a prihrávka späť
    vedenie loptičky na forhendovej a bekendovej strane
Pohyb hráča bez loptičky:
              útočný pohyb s uvoľňovaním
    návrat do obrany
    obranný pohyb s hráčom bez loptičky
    obranný pohyb s hráčom s loptičkou
Streľba: nácvik streľby z miesta zápästím
               nácvik streľby z miesta príklepom
    streľba po vedení loptičky
Prihrávky v pohybe:
    prihrávka po vedení loptičky vo dvojici
    prihrávka vo dvojici na jeden dotyk
    prihrávky v trojici na jeden dotyk
    prihrávky v trojici so zabiehaním
Herné činnosti:
    uvoľňovanie s loptičkou – únik s využitím klamlivého pohybu
    križovanie so spoluhráčom – následne prihrávka alebo streľba
    odclonenie spoluhráča – následne uvoľnenie pre zapojenie sa do hry
Po zvládnutí základných HČJ – zdokonaľovanie rôznymi cvičeniami.
Overovanie zvládnutia HČJ – na záver každej aktivity rôzne formy hry (2:2, 3:3, 4:4), riadená hra.
V rámci rozvoja pohybových schopností – cvičenia na koordináciu, rýchlosť, silu a vytrvalosť.


9. Počítam, preto viem

Náplň krúžku:
- zvýšenie čitateľskej a finančnej gramotnosti žiakov
- rozvoj schopnosti hľadania riešení – hlavolamy a logické úlohy
- presnosť pri riešení rovníc a ich aplikácia (matematizácia) úloh motivovaných praxou
- precvičovanie učiva z hodín matematiky, upevňovanie poznatkov a prehlbovanie matematických vedomostí a zručností študentov
- vysvetlenie prípadných nejasností, podrobnejšie a presnejšie riešenie časovo náročnejších úloh
- prepočítanie väčšieho počtu príkladov z jednotlivých tém, ukážka rôznych spôsobov riešenia jednej úlohy
- viesť študentov k samostatnému a logicky správnemu uvažovaniu smerom k riešeniu úloh a jeho následnej spätnej aplikácii v reálnych situáciách
náplň – témy hodín
Úvodná hodina
Kryptogramy, algebrografy, alfametrické problémy a iné číselné hlavolamy
Magické štvorce, trojuholníky a iné geom. útvary
Algebraické zlomky, úprava výrazov
Riešenie lineárnych rovníc rôzneho typu
Riešenie slovných úloh vedúcich k lineárnym rovniciam
Logické úlohy v slovných úlohách
Výroková logika – operácie s výrokmi
Slovné úlohy riešené pomocou výrokovej logiky
Výroková logika v každodennej praxi
Pyramídy
SUDOKU
Riešenie úloh vedúcich ku kvadratickým rovniciam
Riešenie lineárnych a kvadratických nerovníc s využitím grafu funkcie
Rovnice a nerovnice a absolútnou hodnotou
Geometrické problémy v slovných úlohách
Úlohy so zápalkami
Jedným ťahom
Rovnaké plochy a počet geometrických útvarov
Elementárna finančná matematika – úvod
Jednoduché a zložené úrokovanie
Úrokové miery nemenné a pohyblivé, úrokovacie obdobia
Riešenie úloh zadaných študentmi
Záverečná hodina, zhrnutie získaných poznatkov

10. Matematika pod mikroskopom maturantov

Naplň krúžku:
- Rozširujúce učivo: diferenciálny a integrálny počet, ostatné kužeľosečky
- upevňovanie a rozšírenie získaných poznatkov a prehlbovanie matematických vedomostí a zručností študentov, podrobnejšie a presnejšie riešenie časovo náročných úloh, ukážka rôznych spôsobov riešenia jednej úlohy
- viesť študentov k samostatnému a logicky správnemu uvažovaniu smerom k riešeniu úloh a jeho následnej spätnej aplikácii v reálnych situáciách
- riešenie konkrétnych testov z prijímacích skúšok podľa voľby VŠ so zameraním na presnosť a rýchlosť
náplň – téma a tematický celok (počet hodín)
Úvodná hodina
Ukážka testu z EU BA – určenie problémových tém
Algebraické zlomky, úprava výrazov – opakovanie
Mocniny a odmocniny – úprava výrazov – opakovanie
Diferenciálny a integrálny počet
Limita funkcie (6)
- Smernica dotyčnice a limita funkcie, vety o limitách
- Spojitosť funkcie a určovanie limít funkcií
Derivácia funkcie (14)
- Derivácia funkcie a jej vlastnosti, pravidlá derivovania (f±g, c.f, ( f.g, f:g)
- Derivácia elementárnych fcií (konštantná, mocninová, racionálna funkcia)
- Derivácia elementárnych fcií (goniometrické, logaritmická a exponenciálna fcia)
- Derivácia zloženej funkcie
- L´Hospitalovo pravidlo
- Rovnica dotyčnice ku grafu fcie, lokálne a globálne extrémy fcie, monotónnosť fcie
- Inflexný bod, konvexnosť a konkávnosť fcie, asymptoty ku grafu fcie
- Priebeh funkcie
- Úlohy z praxe na globálne extrémy
Neurčitý a určitý integrál (8)
- Neurčitý integrál elementárnych fcií, metódy integrovania
- Určitý integrál a jeho aplikácie (obsah útvarov, objem rotačných telies)
Riešenie testov z MS a prijímacích skúšok na VŠ na presnosť a čas (8)
Analytická geometria kvadratických útvarov (8)
- Kružnica, kruh, vzájomná poloha kružnice a priamky
- Elipsa, Hyperbola, Parabola
- Vzájomná poloha priamky a kužeľosečky
Komplexné čísla (8)
- Algebraický tvar komplexného čísla
- Goniometrický tvar komplexného čísla, riešenie rovníc v C
Riešenie testov na presnosť a čas, úlohy zadané študentmi (4)

11. Výtvarný

Október - náramky z bavlniek, ozdoby do vlasov z bavlniek, náušnice s pierkami
November - modelovanie, lapač snov
December - šitie, výroba vianočných darčekov
Január - maľba na sklo, maľba na textil
Február - šitie, vyšívanie
Marec - akvarel, tempera, koláž
Apríl - práca s drôtom
Máj - pletenie košíkov
Jún - výroba šperkov z korálok, šitie

12. Hist(e)orický

Náplň krúžku:
Obsahom krúžku je spoločensko-politická charakteristika vybraných štátnych útvarov existujúcich od staroveku po 20. storočie, s dôrazom na spoločenské a politické osobitosti, ktorými sa odlišovali od ostatných štátov tej doby.
Cieľom krúžku je podporiť aktívnu prácu a samostatné získavanie informácií zo strany žiaka cez analýzu dostupných písomných prameňov, resp. kombináciou faktov, ktoré sú im už známe, sa naučiť získať nové poznatky.    p. Tichý
Máme radi divadlo    pondelok  13:00- 15:00 + podľa ponuky divadiel    č. 110 + divadlá v Bratislave         Činnosť v krúžku je zameraná na prehĺbenie vzťahu k rôznym druhom umenia v súvislosti s jazykom a literatúrou. Obsahom je napr. premietanie filmov, ktoré súvisia s obsahom štúdia, oboznámenie sa s filmovými adaptáciami klasických diel slovenskej a svetovej literatúry. Mnohé diela tak rozšíria literárny, ale aj spoločensko-historický prehľad študentov (ide aj o prepájanie medzipredmetových vedomostí).
     Okrem toho sa zúčastníme vybraných divadelných predstavení na rôznych divadelných scénach (SND, Astorka, Malá scéna) a priblížime si tak krásy tohto druhu umenia, jeho špecifiká, kompozíciu, spôsob inscenovaniam (v súlade s cieľovými požiadavkami pre slovenský jazyk a literatúru). Návštevy predstavení sa tešia veľkej obľube u študentov (pre mnohých je to prvá skúsenosť s týmto druhom umenia) a slúžia, samozrejme, aj na výchovu mladého, kultivovaného človeka súčasnosti.
    Krúžková činnosť zastrešuje aj konzultácie, či už so študentmi, ktorí majú nedostatočné vedomosti z predmetu SJL (opakovaný výklad, precvičovanie javov, doplnenie materiálov), alebo s nadanými študentmi, t. j. príprava na recitačné a literárne súťaže.

13. Príprava na maturitu zo španielčiny pre úroveň B1 a B2

Náplň krúžku:
Základné témy:
Rodina a spoločnosť
Domov a bývanie
Ľudské telo, starostlivosť o zdravie
Doprava a cestovanie
Vzdelávanie
Človek a príroda
Voľný čas, záľuby, životný štýl
Stravovanie
Multikultúrna spoločnosť
Obliekanie a móda
Šport
Obchod a služby
Krajiny, mestá a miesta
Kultúra a umenie
Knihy a literatúra
Človek a spoločnosť
Komunikácia a jej formy
Masmédia
Mládež a jej svet
Zamestnanie
Veda a technika v službách ľudstva
Vzory a ideály
Vzťahy medzi ľuďmi
Slovensko
Krajina, ktorej jazyk sa učím

14. Španielske divadlo

Náplň krúžku:
    Október:
o    Výber divadelnej hry s ktorou sa bude pracovať.
o    Príprava divadelného scenára: sumár dokumentov o divadelnej hre, spoločná tvorba scenáru, obsadenie, tvorba scény, hudby atď.
•    November:
o    Finalizácia tvorby scenára.
o    Začiatok nácviku.
o    Divadelné techniky, reč tela, gestá, tvorba divadelných postáv.
•    December, január, február:
o    Nácvik hry.
•    Marec, apríl, máj:
o    Dielo bude odprezentované na Divadelnom festivale španielskych bilingválnych škôl. Okrem toho sa budú realizovať aktivity spojené s divadlom, napríklad vizualizácia divadelných predstavení, čítanie dramatických textov, príprava krátkych scénok atď. Taktiež sa začne s prípravou divadelnej hry na ďalší školský rok.

15. Informatický

Náplň krúžku:
Prehlbovanie znalostí z informatiky a jej aplikácii, podľa stupňa dosiahnutých znalostí (ročníka) OS Windows.
Základná ponuka programov, tvorba odkazov.
Ponuka ŠTART.
Základné nastavenia obrazovky, úprava pracovného prostredia. Ochrana počítačov pred vírusmi.
Práca s adresármi a pod adresármi v OS Windows.
Vytvorenie adresárov a podadresárov, pomenovanie, premenovanie, kopírovanie zálohovanie adresárov.
Práca s úložnými médiami, práca s napaľovacím programom.
Pridávanie a odoberanie programov (aplikácii).       
Technické informácie o počítačových zostavách, tréning rozobratia a zostavenia stolného počítača, úprava konfigurácie, modifikácia systémových nastavení.   
Programovanie v Delphi a Lazaruse       
Opakovanie vedomostí o programovaní.
Nastavenie vývojového prostredia Lazarus.
Tvorba projektov, ukladanie komponentov do projektov.
Programovanie v jazyku Pascal, používanie knižníc, vzorových programov.
Vkladanie grafických objektov do programov.
Grafické príkazy.
Stavba jazyka Pascal – procedúry, cykly, podmienené príkazy.
Práca s myšou v programoch.
Programovanie výpočtov, reálnej aritmetiky    .       
Príprava na Olympiádu v informatike, prípadne iné informatické súťaže.   
Príprava na informatické súťaže podľa propozícii organizátorov.       
Programovanie v HTML, CSS – v prípade záujmu.

16. Mladý reportér

Náplň krúžku:
-    Zdokonalenie sa v gramatike
-    Zdokonalenie sa v štylistike
-    Zlepšenie slovnej zásoby
-    Zlepšenie komunikačných schopností
-    Zlepšenie sa v programovaní a v práci s PC
-    Zbieranie potencionálneho materiálu do školského časopisu S.R.O
-    Korektúra písaného slova
-    Práca s ľuďmi
-    Editovanie
-    Grafické úpravy
-    Fotografovanie školských udalostí
-    Vedenie rozhovorov
-    Tlač


17. Prvá pomoc v matematike pre vyššie ročníky

Náplň krúžku:
Hlavnou náplňou krúžku je opakovanie, prehlbovanie a precvičovanie učiva z matematiky. Cieľom je ukázať žiakom, že matematika nemusí byť vždy len nezáživná, nudná a ťažká. Prostredníctvom hier, hlavolamov a rôznych cvičení uvidieť matematiku aj z tej druhej strany, riešiť rozmanité matematické úlohy spôsobujúce ťažkosti. Práca v krúžku nie je zameraná iba na typické školské úlohy, ktoré overujú len rozsah zapamätaných vedomosti. Krúžok sa venuje riešeniu zaujímavých matematických problémov a úloh z praxe , zameriava sa aj na vyššie poznávacie schopnosti žiakov a vo väčšej miere na čítanie s porozumením a matematické myslenie.
Matematický krúžok je určený nielen pre všetkých žiakov, ktorí majú problémy s matematikou ale i pre všetkých záujemcov matematiky, ktorí sa chcú zdokonaliť v riešení úloh z tematických celkov prebratých na vyučovaní, vyriešiť matematické hlavolamy, rozvíjať logické myslenie a dozvedieť sa viac o matematike a jej histórii. 

18. Páli Vám to?

Náplň krúžku:
1. Príprava na matematické súťaže: Matematická olympiáda, Pytagoriáda,
Klokan, Maks, Pikomat, Riešky, Matboj, …
2. Príprava na fyzikálne súťaže: Fyzikálna olympiáda, Pikofyz, …
3. Netradičné pokusy z fyziky
4. Pomoc pred veľkými písomnými prácami z matematiky a fyziky študentom
5. Počítanie netradičných úloh s otvoreným riešením
6. Tvorba učebných pomôcok pri riešení súťažných úloh 

19. Prvá pomoc z matematiky pre prímy až tercie

Náplň krúžku:

Základné počtové výkony a ich poradie
Deliteľnosť prirodzených čísel
Uhly
Celé čísla – číselná os, sčitovanie, odčitovanie, násobenie, delenie, slovné úlohy
Desatinné čísla – číselná os, sčitovanie, odčitovanie, násobenie, delenie, slovné úlohy
Rovinné útvary – vlastnosti, typy, konštrukcie
Obvody a obsahy rovinných útvarov
Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika
Rovnice, vyjadrenie neznámej zo vzorca20. Prvá pomoc z matematiky pre prímy až tercie

Náplň krúžku:
Základné počtové výkony a ich poradie
Deliteľnosť prirodzených čísel
Uhly
Celé čísla – číselná os, sčitovanie, odčitovanie, násobenie, delenie, slovné úlohy
Desatinné čísla – číselná os, sčitovanie, odčitovanie, násobenie, delenie, slovné úlohy
Rovinné útvary – vlastnosti, typy, konštrukcie
Obvody a obsahy rovinných útvarov
Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika
Rovnice, vyjadrenie neznámej zo vzorca    p. Darázsová Ing. Darázsová Iveta
Pripravujeme sa na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry    štvrtok 13:30 - 15:30    č. 4    Na základe literárnych, jazykových i slohových textov budú žiaci realizovať, prezentovať a preukazovať svoje vedomosti z jednotlivých jazykových rovín, napr. morfologickej, syntaktickej, lexikálnej a foneticko-fonologickej. Rovnako prejavia mieru vedomostí z oblasti literatúry a slohu na základe čítania s porozumením, identifikácie umeleckých jazykových prostriedkov, konkrétneho určovania jazykového štýlu, slohového postupu a slohového útvaru.

21. Chémia po španielsky

Náplň krúžku:
Názvy a vzorce anorganických zlúčenín
Látka
Zloženie  a štruktúra   atómu
Periodická  sústava  a periodický zákon
Chemická väzba
Chemické rovnice
Redoxné čiastkové reakcie
kyseliny a zásady
Anorganická chémia
Chémia s- prvkov
Chémia p- prvkov
Chémia d- prvkov
Chémia f- prvkov
Organická chémia, uhľovodíky
Názvoslovie uhľovodíkov
Deriváty uhľovodíkov
Štruktúra a vlastnosti karboxylových kyselín
Funkčné deriváty karboxylových kyselín
Chémia prírodných látok
Lipidy
Mydlá, vosky, terpény
Steroidy
Sacharidy
Bielkoviny
Nukleové kyseliny
Základné poznatky z biochémie
Chemické deje v živej prírode a zloženie živých sústav
Enzýmy
Vitamíny
Hormóny
Redoxné deje v živých sústavách
Krebsov cyklus
Calvinov cyklus 

22. Angličtina v praxi

Náplň krúžku:
vysvetliť gramatiku anglického jazyka a precvičiť hravou konverzačnou formou v laviciach a mimo lavíc na uvoľnenie konverzačnej atmosféry
Učebnica: Murphy - English In Use (Intermediate)
okruhy: Communication, International Marketing, BuildingRelationships, Success, JobSatisfaction, Risk, ManagementStyles, Team Buillding, RaisingFinance, CustomerService, CrisisManagement, Mergers and Acquisitions.
Učebnica: MarketLeader 3rd Edition (Upper-Intermediate)


23. Naučme sa konjunktív v španielčine s úsmevom

Náplň krúžku:
ČO?
V španielčine sa rozlišuje oznamovací spôsob (indikatív) a konjunktív, ktorý nemá ekvivalent v slovenčine. Oznamovací spôsob vyjadruje skutočný alebo navonok skutočný dej, konjunktív sa používa na vyjadrenie hypotetických situáciácií.

PREČO?
Jazykovedný krúžok Konjuntív s úsmevom je zameraný na upevňovanie a prehlbovanie vedomostí a gramatických zručností v konjunktíve a kladie dôraz na jeho správne použitie:
•    v jednoduchej vete na vyjadrenie rozkazovacieho spôsobu, na vyjadrenie želania a pocitov
•    vo vedľajšej vete v podraďovacích súvetiach
•    vo vzťažných vetách
•    v podmienkových vetách
•    po určitých spojkách
•    v časovej súslednosti

24. Fyzika pre maturantov

Náplň krúžku:
Kinematika pohybov.
Dynamika
Gravitačné pole.
Práca a energia.
Mechanika tuhého telesa.
Mechanika kvapalín a plynov.
Molekulová fyzika.
Termodynamika.
Premeny skupenstva látok.
Elektrický prúd.
Stacionárne magnetické pole.
Nestacionárne magnetické pole.
Striedavý prúd
Mechanické kmitanie.
Mechanické vlnenie.
Elektromagnetické vlnenie.
Základy fyziky mikrosveta. 

25. Chémia pre maturantov

Náplň krúžku:
•    pokusmi oboznámiť žiakov s chemickými dejmi, s ktorými sa bežne stretávajú doma, v prírode...
•    precvičiť laboratórne zručnosti
•    poskladať chemickú aparatúru
•    overiť svoje predpoklady praktickými pokusmi
•    doplniť nové poznatky z chémie
•    rozšíriť používanie matematických zručností v chémii
•    bezpečné správanie sa v chemickom laboratóriu

26. Objavujeme svet

Náplň krúžku:
•    vytváranie sociálnych vzťahov medzi žiakmi
•    spoznávať nové miesta v Bratislave a okolí (Slovensko)
•    športové aktivity a pobyt v prírode
•    návšteva kultúrnych podujatí
•    návšteva múzeí, galérií...

27. Monitor zo SJL

Náplň krúžku:
Na základe literárnych, jazykových i slohových textov budú žiaci realizovať, prezentovať a preukazovať svoje vedomosti z jednotlivých jazykových rovín, napr. morfologickej, syntaktickej, lexikálnej a foneticko-fonologickej. Rovnako prejavia mieru vedomostí z oblasti literatúry a slohu na základe čítania s porozumením, identifikácie umeleckých jazykových prostriedkov, konkrétneho určovania jazykového štýlu, slohového postupu a slohového útvaru.