Vzdelávacia oblasť:
Jazyk a komunikácia II


Naše priority:
Aktívne jazykové činnosti - posilnenie komunikatívnej stránky jazyka a rozvoj čitateľskej gramotnosti
Projekty
Olympiády
Súťaže
Divadlo a divadelný festival

Predmetová komisia Jazyk a komunikácia II v školskom roku 2018/19 ponúka nasledujúce aktivity pre študentov nášho gymnázia:
- pre všetky cudzie jazyky – angličtina, španielčina, nemčina, ruština
1.
Európsky deň jazykov (26.9.)- oslava rôznorodosti jazykov
2. Juvenes Translatores - súťaž mladých prekladateľov – október/november 2018 (http://ec.europa.eu/translatores/index_es.htm)
3. Olympiády
- anglický jazyk - školské kolo - 10,11/2018, okresné kolo – 01/2019
- španielsky jazyk - školské kolo - 11,12/2018, okresné kolo – 01/2019
- nemecký jazyk - školské kolo - 11,12/2018, okresné kolo – 01/2019
4. Čítanie ako hobby vs povinné čítanie - skupinové aktivity zamerané na čitateľskú gramotnosť – marec-apríl 2019
5. Deň Európy - oslava pri príležitosti vzniku EÚ - prvá polovica mája 2019

- pre anglický jazyk
1. Divadelné predstavenie v anglickom jazyku pre vyššie ročníky s titulom Pygmalion ( 9.11.2018)
2. Projekty tvorivosti na atraktívne témy pre mladšie ročníky (príma – tercia) – september - november 2018.
3. Shakespeare Memorial - prednes poézie a prózy v anglickom jazyku – október-december 2018.
4. Beseda v anglickom jazyku pre vybrané ročníky o študijných pobytoch Erasmus (december 2018).
5. EnglishWeek – intenzívny kurz angličtiny s anglicky hovoriacimi lektormi pre vybrané ročníky – február 2019.
6. Divadelné predstavenie v anglickom jazyku pre nižšie ročníky pod názvom TheOnlines – 5.03.2019
7. Beseda v anglickom jazyku na aktuálnu spoločenskú tému – Migrácia v európskom priestore
(12.03.2019 pre triedy QA, QB, 2AXA, XB a 13.03.2018 pre triedy 1.A, 2AS, 2BS, 3AS, 3BS)
8. Súťaž v rétorike v anglickom jazyku – marec-apríl 2019.
9. Československá literárna cena pre mladých autorov píšúcich v angličtine – október 2018-máj 2019.
10. K dispozícii samoštudovňa anglického jazyka s možnosťou individuálnej konzultácie s učiteľom ANJ a zapožičania titulov pre rôzne úrovne jazykových znalostí. (informácie o otváracích hodinách, výpožičný poriadok a návratku na stiahnutie nájdete tu .pdf)

- pre španielsky jazyk
1. Výmenný pobyt so školou IES Santa MaríaMicaela (Madrid) v termíne 27.9. – 4. 10. 2018
2. Výmenný pobyt so školou IES Miguel de Cervantes (Granada) v termíne 1.10. – 8. 10.2018
3. Výmenný pobyt so školou IES Laguna de Joatzel (Getafe, Madrid) v termíne 5.11. – 12.11.2018.
4. Projekt výmenného pobytu so školou IES Infanta Elena Jumilla (Murcia) pre nebilingválnu sekciu.
5. Študijný pobyt v Salamanke pre nebilingválnu sekciu.
6.Návšteva Auly Cervantes pre žiakov prvého ročníka bilingválneho štúdia.                                     
7. Divadelný festival španielskych bilingválnych škôl na Slovensku.   
8. Súťaže:
Garcilaso de la Vega – literárna súťaž
Matematická olympiáda v španielskom jazyku
Fotomontáž  - fotografická súťaž  (http://www.mecd.gob.es/eslovaquia/convocatorias-programas/convocatorias-eslovaquia.html)   Matematická fotografia PabloAbrantes - Lisboa
Literárna súťaž „GloriaFuertes“
Dibujociencia - Kreslíme vedu 
Esmun – diskusná súťaž                               
Concursos de relatos – literárna súťaž
Uncanto a la Poesía: palabras, imágenes y sonidos – literárna súťaž