Vzdelávacia oblasť:
Matematika a práca s informáciami


V školskom roku 2018/2019 ponúkame žiakom našej školy nasledujúce akcie a exkurzie:

 • Účasť na podujatiach pri príležitosti Noci výskumníkov
  pre žiakov sekúnd a tercií
 • Návšteva matematického ústavu SAV - pre záujemcov
  o zaujímavosti z vedeckého sveta matematiky z radov žiakov predmaturitných ročníkov,  v rámci DOD tejto inštitúcie
 • Návšteva Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave – pre žiakov predmaturitných ročníkov, ktorý by mali záujem o štúdium na tejto fakulte, 
  v rámci DOD tejto inštitúcie
 • Návšteva Fakulty informatiky STU pre žiakov maturitného seminára z informatiky a ostatných záujemcov o štúdium
  na tejto fakulte,  v rámci DOD tejto inštitúcie
 • Návštevu prednášok a sprievodných akcií týždňa vedy
  a techniky na FMFI UK pre všetkých záujemcov
 • V rámci akcie „Girl´s day“ návštevu v IT firmách zapojených
  do tohto projektu.
V školskom roku 2018/2019 ponúkame žiakom našej školy nasledujúce súťaže:
Pre nižšie ročníky gymnázia z matematiky:
Pre vyššie ročníky gymnázia z matematiky:
Pre žiakov bilingválnej sekcie z matematiky:
Pre všetkých žiakov z informatiky:
Es una presentacion sobre la sucesion de Fibonacci. .pdf

Projekt Descartes EDA

¿Qué es el proyecto Descartes?
Rozhovor o projekte Descartes s pani prof. Soniou Armas

Estereometria
Bratislava