Prihlásenie do školskej WIFI siete

Ak chcete využívať na svojom notebooku pripojenie na internet cez wifi sieť, je potrebné získať prihlasovacie meno a heslo. Pripojiť môžete ľubovolné zariadenia disponujúce technológiou WiFi 802.11a/b/g·

Žiadosť o vytvorenie prístupu posielajte na wifi@gymhron.sk
a uveďte v nej meno, priezvisko a triedu. Prihlasovacie údaje vám budú zaslané e-mailom (pozor, niekedy sa dostanú do priečinka SPAM). Používateľovi sa zakazuje akýmkoľvek spôsobom pristupovať k údajom iných používateľov alebo používať inú neskutočnú identitu, meniť identitu iných používateľov vrátane takýchto pokusov.
Pre študentovje určená sieť EDU-student. Pre učiteľov je určená sieť EDU-teacher.

Sieť je dostupná v blízkosti 4 prístupových bodov, ktoré sa nachádzajú: učebňa č. 28, učebňa informatiky č. 32, pred multimediálnou učebňou - 2. poschodie a respírium na 1. poschodí
v bloku A. 

Spôsob nastavenia pripojenia sa môže líšiť od typu zariadenia
a operačného systému, vo všeobecnosti je postup nasledovný:
1. V notifikačnej oblasti klikneme naľavým tlačidlom na ikonu sieťového pripojenia a zobrazíme menu. Z neho si zvolíme sieť „EDU-student“ klikneme na tlačidlo „Pripojiť“.
2. Sieť nepoužíva žiadne šifrovanie. O tejto skutočnosti budeme zrejme informovaní a pre pokračovanie klikneme na tlačidlo „Pripojiť“.
3. Teraz otvoríme internetový prehliadač a budeme presmerovaní
na prihlasovaciu stránku. (Presmerovanie je automatické na
https://wifiedu.wifi.edu.sk/fs/customwebauth/login.html) Môže sa zobraziť výstraha, že prenášané dáta sú cez nezabezpečenú sieť. Pre pokračovanie klikneme na „OK“. Prihlasovacia stránka používa neoverený certifikát, pre pokračovanie klikneme na tlačidlo „Pokračovať“. Zobrazí sa prihlasovacia stránka.
4. Zadáme prihlasovacie údaje ktoré nám poskytol správca. (Boli doručené e-mailom pri vytvorení konta.) Po úspešnom prihlásení už bude fungovať prístup do internetu. Ak si chcete zmeniť heslo,  tak je to možné  po pripojení do siete na stránke: http://10.255.243.22/wifi/changePassword
5. Po skončení práce je potrebné sa odhlásiť. Odhlásenie sa vykoná cez stránku https://1.1.1.1/logout.html , ktorá sa nám zobrazila
po prihlásení.

Prevádzka siete je monitorovaná.

Používateľje oprávnený:
- používať prostriedky IT na svoju študijnú činnosť - používať legálne nadobudnutý softvér a nahraté nosiče v súlade s licenčnými podmienkami
- pristupovať k službám v sieti Internet 

Používateľ je povinný:
- dodržiavaťzákladné bezpečnostné predpisy súvisiace s prácou sprostriedkami IT
- neodkladne informovať poverené zodpovedné osoby
o skutočnostiach, ktoré by mohli viesť k narušeniu alebo zneužitiu činnosti IT prostriedkov, k úniku informácií alebo k oslabeniu zabezpečenia týchto prostriedkov

Používateľovi sa zakazuje:
- akýmkoľvek spôsobom pristupovať k údajom iných používateľov alebo používať inú neskutočnú identitu, meniť identitu iných používateľov vrátane takýchto pokusov
- používať akékoľvek spôsoby na zisťovanie komunikácie (odpočúvanie) medzi prostriedkami IT
- pristupovať k službám a vyvýjať aktivity, ktoré by viedli
k neúmernej záťaži a zahlteniu siete alebo ktoré narúšajú súkromie iných používateľov, kazia alebo ničia dáta iných používateľov
- manipulovať s aktívnymi alebo pasívnymi prvkami školskej počítačovej siete
- vytvárať a prenášať nelegálne materiály
- pri komunikácii prostredníctvom prostriedkov IT používať vulgárne výrazy a navštevovať stránky s nevhodným obsahom