ZDRUŽENIE PRIATEĽOV
GYMNÁZIA FEDERICA GARCIU LORCU, HRONSKÁ 3,
BRATISLAVA
OBČIANSKE ZDRUŽENIE


Vážení rodičia a priatelia nášho občianskeho združenia,

správna rada OZ a Rodičovská rada od roku 2015 nemenila výšku príspevku do OZ. V školskom roku 2018/2019 je schválený príspevok vo výške  50,00 € na žiaka školy. Ak naše gymnázium navštevujú dvaja súrodenci príspevok je 100,00 € a v prípade troch súrodencov 130,00 €.

V prípade, že sa rozhodnete príspevky zaslať
na náš účet č. 2628555932/ 1100, prosíme Vás o tieto údaje:
    1. ako variabilný symbol uveďte dátum narodenia žiaka
    2. ako doplňujúci údaj / účel platby/ meno, priezvisko a triedu žiaka

Touto cestou Vás chceme poprosiť o odovzdanie fotokópie dokladu
o prevode peňazí triednemu učiteľovi za účelom presnej evidencie príspevkov. 

Za všetky Vaše príspevky Vám vopred ďakujeme.

V prípade, že máte nejaké otázky týkajúce sa našej činnosti, radi Vás privítame po skončení rodičovského združenia v zborovni školy, kde sa pravidelne v tomto čase stretávame.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Správna rada OZ

Zoznam členov Správnej rady a dozornej rady Združenia priateľov Gymnázia F. G. Lorcu
Hronská 3, 82107 Bratislava


Správna rada:
p. Jaroslava Kubáčková
p. Klaudia Zápalová
Mgr. Andrea Martinská – Vavrová
Mgr. Andrea Matuláková
Mgr. Mária Vodnáková

Dozorná rada:
p. Valéria Pospechová
p. Ján Sabin
Mgr. Zuzana Klimeková

Správna a Dozorná rada pracuje v tomto zložení od septembra 2017.