Zelená trieda


V školskom roku 2017/2018 Žiacka školská rada
v spolupráci s envirokoordinátorom vyhlásila súťaž o najzelenšiu triedu.


Počas roka, každé 3 mesiace budú na stránke školy uverejnené fotografie jednotlivých tried a hlasovaním sa určí, ktorá
z nich má najviac zelene, je najkrajšia a najpríjemnejšia.


Cieľom tejto aktivity je motivovať žiakov viac sa starať o prostredie,
v ktorom trávia čas, naučiť ich starať sa o izbové rastliny a posilniť ich environmentálne zmýšľanie.


Fotografie tried 


...