Zmluvy

Rok 2014

Dátum Názov (Odkaz na PDF dokument -  textovo čitateľný) Anotácia
27.01.2014 27012014 - Kolektívna zmluva kolektívna zmluva
19.02.2014 19022014 - MČ BA - Podunajské Biskupice nájom nebytových priestorov
18.03.2014 18032014 - MČ BA - Podunajské Biskupice nájom nebytových priestorov
30.04.2014 30042014 - MČ BA - Podunajské Biskupice nájom nebytových priestorov
23.07.2014 23072014 - CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov ISIC karty
23.07.2014 23072014 - CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov ISIC karty - dodatok
01.08.2014 01082014 - IMTEC - Imrich Mattoš (KDF253/2014) vzduchotechnika v ŠJ
05.08.2014 05082014 - EKO-WINDOW, s.r.o. výroba a montáž plastových okien
18.09.2014 18092014 - Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. skupibové úrazové poistenie
24.10.2014 24102014 - MČ BA - Podunajské Biskupice nájom nebytových priestorov
04.12.2014 04122014 - Marius Pedersen, a.s. služby odpadového hospodárstva
08.12.2014 18122014 - OBCHOD (Andrea Mrázová) čistiace potreby
15.12.2014 15122014 - Euro Office+, s.r.o. tonery
15.12.2014 15122014 - Euro Office+, s.r.o. kancelárske potreby