Zmluvy

Rok 2015

Dátum Názov (Odkaz na PDF dokument -  textovo čitateľný) Anotácia
09.01.2015 09012015 - MČ BA - Podunajské Biskupice nájom nebytových priestorov
12.01.2015 12012015 - ZPGFGL kolektívna zmluva
29.01.2015 29012015 - Ministerstvo vnútra SR, OU BA KK Olympiáda v španielskom jazyku
02.06.2015 02062015 - Slovak Telekom, a. s. dodatok k zmluve
02.06.2015 02062015 - Slovak Telekom, a. s. dodatok k zmluve
02.06.2015 02062015 - Slovak Telekom, a. s. dodatok k zmluve
05.08.2015 05082015 - SPEEDEX SLOVAKIA, s.r.o. rekonštrukcia strechy
02.09.2015 02092015 - SPEEDEX SLOVAKIA, s.r.o. dodatok k zmluve o dielo z 05.08.2015
02.09.2015 02092015 - Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. darovacia zmluva 2ks notebooky
13.10.2015 13102015 - Allianz, BA skupinové úrazové poistenie pre školy
22.12.2015 22122015 - ZPGFGL kolektívna zmluva