Zmluvy

Rok 2018

Dátum Názov (Odkaz na PDF dokument -  textovo čitateľný) Anotácia
21.11.2018 21.11.2018 - ZSE Energia, a.s.,  BA dodatok k Zmluve o združenej dodávke elktriny
21.11.2018 21.11.2018 - Filozofická fakulta UK,  BA prekladateľská a tlmočnícka prax
07.11.2018 07.11.2018 - Centrum pre liečbu drogových závislostí,  BA zmluva o spolupráci
05.11.2018 05.11.2018 - Allianz - slovenská poisťovňa, a.s., BA poistenie vecí žiakov
17.10.2018 17.10.2018 - MČ Podunajské Biskupice, BA dohoda o užívaní nebytového priestoru
20.09.2018 20.09.2018 - CBC Slovakia, s.r.o., BA zmluva o servisnej starostlivosti
18.09.2018 18.09.2018 - NN TATRY - SLOVAKIA, d.d.s., a.s. zamestnávateľská zmluva - doplnkové dôchodkové sporenie
14.09.2018 14.09.2018 - Lanikova group, BA zmluva o poskytovaní služieb zodpovednej osoby
22.06.2018 22.06.2018 - Lanikova group, BA zmluva o poskytovaní právnych služieb
25.05.2018 25.05.2018 - CKM združenie pre študentov, mládež a učitel'ov, BA GDPR k zmluve o spolupráci
18.05.2018 18.05.2018 - Trans Data, s.r.o., Žilina zmluva o spracúvaní osobných údajov
16.04.2018 16.04.2018 - NAJ Klima, s.r.o., Komárno servis vzduchotechniky
23.03.2018 23.03.2018 - CVTI SR, BA vyplácanie štipendií
15.03.2018 15.03.2018 - GHP Medical Services, s.r.o., Michalovce zmluva o dielo
21.02.2018 21.02.2018 - ŠTÁTNA POKLADNICA, BA zmluva o prijímovom účte
19.02.2018 19.02.2018 - ŠEVT a.s., BA rámcová kúpna zmluva
05.01.2018 05.01.2018 - MVSR, odbor školstva, BA zmluva - KK olympiáda v špan.jazyku