Zmluvy

Rok 2020

Dátum Názov (Odkaz na PDF dokument) Anotácia
15.10.2020 Allianz - Slovenská poisťovňa,  BA Poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov
08.10.2020 Allianz - Slovenská poisťovňa,  BA Skupinové úrazové poistenie pre školy
10.08.2020 SPP, a.s., BA dodatok k Zmluve o dodávke plynu
26.05.2020 TransData s.r.o., BA zrušenie dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci uzavretej dňa 23.7.2014
26.05.2020 CKM združenie pre študentov, mládež a učitel'ov, BA zmluva o spolupráci
22.01.2020 BVS a.s., BA dodávka pitnej vody, odvádzanie odpadových vôd
13.01.2020 Ministerstvo vnútra SR, OU BA KK Olympiáda v španielskom jazyku